دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 202,950 0.59
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 202,950 0.59
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 202,950 0.59
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی