دلار کانادا

CAD
نرخ فعلی:: 198,750 0.55
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 198,750 0.55
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 198,750 0.55
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی