منات آذربایجان

AZN
نرخ فعلی:: 150,900 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 150,900 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 150,900 0
واحد پولی : ریال
کشور : جمهوری آذربایجان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 150,727.16
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 149,174.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 148,464.71
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 147,995.58
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 146,376.08
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 144,581.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 144,746.24

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 150,860
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 148,620
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 147,675
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 147,936.66
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 145,628
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 142,330
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 145,036.5

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 146,200 147,500 147,150 -4,500 -
حمایت 2 (S2) 147,500 148,646 147,400.2 72,150 -
حمایت 1 (S1) 149,200 149,354 147,650.1 -1,500 149,850
نقطه پیوت (PP) 150,500 150,500 150,500 75,150 150,825
مقاومت 1 (R1) 152,200 151,646 154,149.9 1,500 152,850
مقاومت 2 (R2) 153,500 152,354 154,399.8 78,150 -
مقاومت 3 (R3) 155,200 153,500 154,650 4,500 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی