دلار استرالیا

AUD
نرخ فعلی:: 208,800 0.29
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 208,800 0.29
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 208,800 0.29
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی