دلار استرالیا

AUD
نرخ فعلی:: 179,400 1.36
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 179,400 1.36
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 179,400 1.36
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۲:۱۶:۲۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا 2,400 5,800 11,900 21,560 69,890 129,000

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 176,709 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,691 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 184,442 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,042 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 192,400 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13,000 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 192,578 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,178 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی