دلار استرالیا

AUD
نرخ فعلی:: 207,600 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 207,600 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 207,600 -
واحد پولی : ریال
کشور : استرالیا
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد دلار استرالیا

۲۷ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار استرالیا - 5,200 6,000 17,800 12,550 102,520

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 203,782 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3,818 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 203,896 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,704 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 199,868 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7,732 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 192,175 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15,425 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.03%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی