دلار استرالیا

AUD
نرخ فعلی:: 208,100 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 208,100 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 208,100 -

واحد پولی : ریال

کشور : استرالیا

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات دلار استرالیا

در حال حاضر قیمت دلار استرالیا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار استرالیا
208,100 ریال
می باشد

قیمت دلار استرالیا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار استرالیا روز گذشته برابر با
208,100 ریال
بود

قیمت دلار استرالیا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار استرالیا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار استرالیا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار استرالیا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

211,500 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار استرالیا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

207,000 ریال

قیمت دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 210,200 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.99 درصدی یا 2,100 ریال دلار استرالیا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 207,300 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.38  درصدی یا 800 ریال دلار استرالیا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 203,500 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.26 درصدی یا 4,600 ریال دلار استرالیا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار استرالیا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 190,000 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.52 درصدی یا 18,100 ریال دلار استرالیا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار استرالیا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار استرالیا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 193,600 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.48 درصدی یا 14,500 ریال دلار استرالیا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار استرالیا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار استرالیا برابر است با 229,760 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.654064 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.38 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.26 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار استرالیا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  9.52 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار استرالیا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار استرالیا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 7.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا، 0.38 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا، 0.38 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا،  0.38 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا،  0.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.77 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا،  0.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا،  0.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار استرالیا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار استرالیا،  0.38 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار استرالیا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی