درام ارمنستان

AMD
نرخ فعلی:: 660 3.13
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 660 3.13
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 660 3.13
واحد پولی : ریال
کشور : ارمنستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی