درام ارمنستان

AMD
نرخ فعلی:: 660 3.13
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 660 3.13
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 660 3.13
واحد پولی : ریال
کشور : ارمنستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۲ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درام ارمنستان 20 20 90 70 300 540

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 640 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 706 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 711 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 51 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 633 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی