درام ارمنستان

AMD
نرخ فعلی:: 600 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 600 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 600 -

واحد پولی : ریال

کشور : ارمنستان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد درام ارمنستان

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درام ارمنستان - - 95 100 20 370

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 608 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 606 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 604 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 559 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی