درام ارمنستان

AMD
نرخ فعلی:: 500 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 500 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 500 0
واحد پولی : ریال
کشور : ارمنستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۷ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درام ارمنستان - - 150 40 100 360

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 508 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 507 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 644 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 144 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 625 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 125 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی