افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 3,290 0
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 3,290 0
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 3,290 0
واحد پولی : ریال
کشور : افغانستان
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۲۶ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
افغانی - 210 190 190 1,070 2,560

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,114 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 176 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,192 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,344 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,320 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 30 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی