خبر

افغانی

AFN
نرخ فعلی:: 5,470 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 5,470 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 5,470 -

واحد پولی : ریال

کشور : افغانستان

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین