درهم امارات

AED
نرخ فعلی:: 63,080 1.22
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 63,080 1.22
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 63,080 1.22
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی