درهم امارات

AED
نرخ فعلی:: 73,730 -
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 73,730 -
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 73,730 -
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد درهم امارات

۲۲ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درهم امارات - 2,320 1,020 4,730 13,870 33,430

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75,175 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,445 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 75,302 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,572 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73,100 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 630 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68,957 ریال

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,773 ریال

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.92%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی