درهم امارات

AED
نرخ فعلی:: 59,080 4.57
ارز آزاد
نرخ فعلی: : 59,080 4.57
واحد حجمی : اسکناس
نرخ فعلی: : 59,080 4.57
واحد پولی : ریال
کشور : امارات متحده عربی
شاخه : ارز آزاد
واحد حجمی : اسکناس
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۱۶:۵۹:۳۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
درهم امارات 2,580 5,840 10,540 17,120 14,770 42,040

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 63,744 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,664 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 66,125 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7,045 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 68,210 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9,130 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 68,989 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,909 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.77%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی