درهم امارات

AED
نرخ فعلی:: 74,390 -
ارز آزاد

نرخ فعلی: : 74,390 -

واحد حجمی : اسکناس

نرخ فعلی: : 74,390 -

واحد پولی : ریال

کشور : امارات متحده عربی

شاخه : ارز آزاد

واحد حجمی : اسکناس

نوع بازار : بازار داخلی

گزارشات درهم امارات

در حال حاضر قیمت درهم امارات چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر درهم امارات
74,390 ریال
می باشد

قیمت درهم امارات روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت درهم امارات روز گذشته برابر با
74,390 ریال
بود

قیمت درهم امارات نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت درهم امارات نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت درهم امارات در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای درهم امارات برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

74,420 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای درهم امارات به ثبت رسید چقدر بوده است؟

72,430 ریال

قیمت درهم امارات نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 76,820 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.16 درصدی یا 2,430 ریال درهم امارات نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 75,260 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.15  درصدی یا 870 ریال درهم امارات نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 73,610 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.05 درصدی یا 780 ریال درهم امارات نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت درهم امارات نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 65,180 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.13 درصدی یا 9,210 ریال درهم امارات نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت درهم امارات نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر درهم امارات در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 70,710 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.2 درصدی یا 3,680 ریال درهم امارات نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت درهم امارات تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای درهم امارات برابر است با 88,470 ریال که در تاریخ یکشنبه 27 مهر 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در درهم امارات چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.63521 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.15 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.05 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در درهم امارات چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  14.13 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در درهم امارات چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به درهم امارات، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.2 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات، 1.15 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات، 1.15 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات،  1.15 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات،  1.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات،  1.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.47 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات،  1.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در درهم امارات نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت درهم امارات،  1.15 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات درهم امارات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی