Prescient Income Provider Fund B4

Prescient Income Provider Fund B4
نرخ فعلی:: 1.397 0
صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
نرخ فعلی: : 1.397 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.397 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری آفریقای جنوبی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Prescient Income Provider Fund B4 - 0.0050 0.0060 0.0190 0.0260 0.0270

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.397 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.397 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 39.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.397 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 39.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.397 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 39.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی