شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PowerShares Dynamic Energy Exploration & Productio

PowerShares Dynamic Energy Exploration & Productio
نرخ فعلی 10.18 0.69
صندوق های معاملاتی آمریکا
نرخ فعلی: 10.18 0.69
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 10.18 0.69
واحد پولی: -
کشور : -
شاخه: صندوق های معاملاتی آمریکا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

تاریخچه ۰۰:۳۳:۱۰

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
10.06 10.02 10.13 10.11 0.34 3.48% 2020/08/10 1399/05/20
9.77 9.77 9.77 9.77 0.15 1.56% 2020/08/08 1399/05/18
9.49 9.49 9.62 9.62 0.06 0.63% 2020/08/07 1399/05/17
9.73 9.56 9.73 9.56 0.04 0.42% 2020/08/06 1399/05/16
9.51 9.51 9.52 9.52 0.06 0.63% 2020/08/05 1399/05/15
9.33 9.33 9.46 9.46 0.19 2.05% 2020/08/04 1399/05/14
9.23 9.23 9.29 9.27 0.01 0.11% 2020/08/03 1399/05/13
9.23 9.23 9.26 9.26 0.1 1.09% 2020/08/01 1399/05/11
9.19 9.10 9.22 9.16 0.05 0.55% 2020/07/31 1399/05/10
9.53 9.18 9.56 9.21 0.03 0.33% 2020/07/30 1399/05/9
9.24 9.24 9.24 9.24 0.15 1.62% 2020/07/29 1399/05/8
9.39 9.39 9.39 9.39 0.01 0.11% 2020/07/28 1399/05/7
9.40 9.40 9.40 9.40 0.19 2.02% 2020/07/27 1399/05/6
9.59 9.59 9.59 9.59 0.08 0.83% 2020/07/25 1399/05/4
9.66 9.66 9.67 9.67 0.03 0.31% 2020/07/24 1399/05/3
9.64 9.64 9.64 9.64 0.09 0.93% 2020/07/23 1399/05/2
9.72 9.72 9.73 9.73 0.02 0.21% 2020/07/22 1399/05/1
9.07 9.07 9.78 9.75 0.56 6.09% 2020/07/21 1399/04/31
9.19 9.19 9.19 9.19 0.15 1.63% 2020/07/18 1399/04/28
9.40 9.34 9.40 9.34 0.2 2.14% 2020/07/17 1399/04/27
9.43 9.30 9.54 9.54 0.21 2.25% 2020/07/16 1399/04/26
9.05 9.05 9.33 9.33 0.33 3.67% 2020/07/15 1399/04/25
8.75 8.75 9.06 9 0.08 0.9% 2020/07/14 1399/04/24
8.96 8.92 8.96 8.92 0.06 0.67% 2020/07/13 1399/04/23
8.98 8.98 8.98 8.98 0.08 0.9% 2020/07/11 1399/04/21
8.67 8.67 8.92 8.90 0.15 1.71% 2020/07/10 1399/04/20
9.14 8.75 9.14 8.75 0.36 4.11% 2020/07/09 1399/04/19
9.16 9.02 9.16 9.11 0.25 2.74% 2020/07/08 1399/04/18
9.52 9.30 9.52 9.36 0.12 1.28% 2020/07/07 1399/04/17
9.45 9.38 9.48 9.48 0.12 1.28% 2020/07/06 1399/04/16

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی