زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی

PLN/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 3.7731 1.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.7731 1.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.7731 1.24
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۰۷:۳۳

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.7731 21:07:33 0.0029 0.08% 0.0461 1.24% 0.0462 1.24% 0.0568 0.2269
3.776 20:28:30 0.0027 0.07% 0.049 1.31% 0.0491 1.32% 0.0539 0.224
3.7787 20:07:32 0.0009 0.02% 0.0517 1.39% 0.0518 1.39% 0.0512 0.2213
3.7796 19:42:35 0.0017 0.04% 0.0526 1.41% 0.0527 1.41% 0.0503 0.2204
3.7813 19:07:37 0.0049 0.13% 0.0543 1.46% 0.0544 1.46% 0.0486 0.2187
3.7764 18:42:34 0.0027 0.07% 0.0494 1.33% 0.0495 1.33% 0.0535 0.2236
3.7791 18:28:30 0.0082 0.22% 0.0521 1.40% 0.0522 1.40% 0.0508 0.2209
3.7709 17:42:33 0.0069 0.18% 0.0439 1.18% 0.044 1.18% 0.059 0.2291
3.764 17:28:29 0.0038 0.10% 0.037 0.99% 0.0371 1% 0.0659 0.236
3.7602 17:07:35 0.0007 0.02% 0.0332 0.89% 0.0333 0.89% 0.0697 0.2398
3.7595 16:42:34 0.0058 0.15% 0.0325 0.87% 0.0326 0.87% 0.0704 0.2405
3.7653 16:07:28 0.0091 0.24% 0.0383 1.03% 0.0384 1.03% 0.0646 0.2347
3.7562 15:42:32 0.0035 0.09% 0.0292 0.78% 0.0293 0.79% 0.0737 0.2438
3.7527 15:21:32 0.0048 0.13% 0.0257 0.69% 0.0258 0.69% 0.0772 0.2473
3.7479 15:07:31 0.0085 0.23% 0.0209 0.56% 0.021 0.56% 0.082 0.2521
3.7564 14:42:32 0.0007 0.02% 0.0294 0.79% 0.0295 0.79% 0.0735 0.2436
3.7557 14:07:29 0.0034 0.09% 0.0287 0.77% 0.0288 0.77% 0.0742 0.2443
3.7523 13:42:33 0.0025 0.07% 0.0253 0.68% 0.0254 0.68% 0.0776 0.2477
3.7548 13:21:33 0.001 0.03% 0.0278 0.75% 0.0279 0.75% 0.0751 0.2452
3.7558 12:42:31 0.0087 0.23% 0.0288 0.77% 0.0289 0.78% 0.0741 0.2442
3.7471 12:21:32 0.0146 0.39% 0.0201 0.54% 0.0202 0.54% 0.0828 0.2529
3.7325 12:07:34 0.0003 0.01% 0.0055 0.15% 0.0056 0.15% 0.0974 0.2675
3.7322 11:42:30 0.0029 0.08% 0.0052 0.14% 0.0053 0.14% 0.0977 0.2678
3.7351 11:21:34 0.0006 0.02% 0.0081 0.22% 0.0082 0.22% 0.0948 0.2649
3.7345 11:07:31 0.0008 0.02% 0.0075 0.20% 0.0076 0.20% 0.0954 0.2655
3.7337 10:42:30 0.0026 0.07% 0.0067 0.18% 0.0068 0.18% 0.0962 0.2663
3.7311 10:21:30 0.0016 0.04% 0.0041 0.11% 0.0042 0.11% 0.0988 0.2689
3.7327 10:07:29 0.0008 0.02% 0.0057 0.15% 0.0058 0.16% 0.0972 0.2673
3.7319 09:42:28 0.0038 0.10% 0.0049 0.13% 0.005 0.13% 0.098 0.2681
3.7357 09:21:30 0.003 0.08% 0.0087 0.23% 0.0088 0.24% 0.0942 0.2643
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی