زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی

PLN/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 3.7713 1.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.7713 1.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.7713 1.19
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی