زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی

PLN/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 3.7717 1.2
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.7717 1.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.7717 1.2
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۴۲:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / راند آفریقای جنوبی 0.0447 0.0672 0.0971 0.4956 0.7350 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2283
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2283
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2283
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2283
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.05%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی