زلوتی لهستان / دلار

PLN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.2439 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2439 0.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2439 0.16

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / دلار در روز جاری

۰۱:۵۶:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2439 01:56:35 0.0002 0.08% 0.0004 0.16% 0.0003 0.12% 0.0005 -
0.2437 01:55:26 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2438 01:54:18 0.0001 0.04% 0.0003 0.12% 0.0002 0.08% 0.0004 -
0.2437 01:45:25 - - 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2437 01:45:22 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 01:43:22 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 01:38:22 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 01:35:58 - - 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2436 01:35:52 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 01:31:26 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2438 01:29:16 0.0002 0.08% 0.0003 0.12% 0.0002 0.08% 0.0004 -
0.2436 01:26:16 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 01:25:20 - - 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2437 01:25:19 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 01:22:52 - - 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2436 01:22:18 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 01:19:16 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 01:05:22 - - 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2436 01:05:21 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2435 01:03:28 0.0001 0.04% - - 0.0001 0.04% 0.0001 -
0.2436 00:58:16 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 00:57:53 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 00:51:26 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 00:51:20 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 00:44:17 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 00:43:55 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 00:39:19 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2437 00:37:18 0.0001 0.04% 0.0002 0.08% 0.0001 0.04% 0.0003 -
0.2436 00:36:27 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% - - 0.0002 -
0.2435 00:22:46 - - - - 0.0001 0.04% 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی