زلوتی لهستان / لیره ترکیه

PLN/TRY Ask
نرخ فعلی:: 2.2823 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2823 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2823 0.1
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۴۵:۵۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / لیره ترکیه 0.0023 0.0224 0.0173 0.1898 0.5651 1.0086

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2823
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2823
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2823
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2823
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.12%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی