زلوتی لهستان / لیره ترکیه

PLN/TRY Ask
نرخ فعلی:: 2.2823 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2823 0.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2823 0.1
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی