زلوتی لهستان / بات تایلند

PLN/THB Ask
نرخ فعلی:: 8.33 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 8.33 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 8.33 -

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد زلوتی لهستان / بات تایلند

۰۱:۴۴:۲۴
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / بات تایلند 0.01 0.21 0.0400 0.17 0.13 0.48

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی