زلوتی لهستان / کرون سوئد

PLN/SEK Ask
نرخ فعلی:: 2.2312 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 2.2312 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.2312 -

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زلوتی لهستان / کرون سوئد

در حال حاضر قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زلوتی لهستان / کرون سوئد
2.2312 ریال
می باشد

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد روز گذشته برابر با
2.2312 ریال
بود

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زلوتی لهستان / کرون سوئد برابر با 2.1976 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.2312 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.1954 ریال

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / کرون سوئد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 2.2312 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / کرون سوئد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 2.2312 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / کرون سوئد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 2.2543 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.02 درصدی یا 0.0231 ریال زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / کرون سوئد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 2.2618 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.35 درصدی یا 0.0306 ریال زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / کرون سوئد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 2.3032 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.12 درصدی یا 0.072 ریال زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زلوتی لهستان / کرون سوئد برابر است با 2.5312 ریال که در تاریخ پنجشنبه 25 مهر 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.979067 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زلوتی لهستان / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.02 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.35 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.12 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / کرون سوئد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زلوتی لهستان / کرون سوئد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی