زلوتی لهستان / درهم مراکش

PLN/MAD Ask
نرخ فعلی:: 2.2989 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2989 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2989 -
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی