زلوتی لهستان / درهم مراکش

PLN/MAD Ask
نرخ فعلی:: 2.2995 0.08
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.2995 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.2995 0.08
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه زلوتی لهستان / درهم مراکش

نمودار کندل‌استیک زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

نمودار نوسانات زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری

مقایسه روند قیمت زلوتی لهستان / درهم مراکش در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه زلوتی لهستان / درهم مراکش

اندیکاتورهای زلوتی لهستان / درهم مراکش

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی