زلوتی لهستان / روپیه هند

PLN/INR Ask
نرخ فعلی:: 18.02 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 18.02 0.11

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 18.02 0.11

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زلوتی لهستان / روپیه هند

در حال حاضر قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زلوتی لهستان / روپیه هند
18.02 ریال
می باشد

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند روز گذشته برابر با
18.04 ریال
بود

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به روز گذشته
0.02 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زلوتی لهستان / روپیه هند برابر با 18.02 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / روپیه هند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

18.03 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / روپیه هند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

17.93 ریال

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / روپیه هند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 2 آذر 1400  با رقم 17.82 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.12 درصدی یا 0.2 ریال زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / روپیه هند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 18.8 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.14  درصدی یا 0.78 ریال زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / روپیه هند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 شهریور 1400  با رقم 18.97 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5. درصدی یا 0.95 ریال زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / روپیه هند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 خرداد 1400  با رقم 19.79 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.94 درصدی یا 1.77 ریال زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / روپیه هند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 10 آذر 1399  با رقم 19.74 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.71 درصدی یا 1.72 ریال زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زلوتی لهستان / روپیه هند برابر است با 20.35 ریال که در تاریخ سه شنبه 28 مرداد 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زلوتی لهستان / روپیه هند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.14 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 8 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / روپیه هند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / روپیه هند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  8.94 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 10 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / روپیه هند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.36  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند، 4.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند، 4.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند،  4.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.91 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند،  4.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 2.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند،  4.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 47.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند،  4.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / روپیه هند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 0.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / روپیه هند،  4.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زلوتی لهستان / روپیه هند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی