زلوتی لهستان / پوند انگلیس

PLN/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.1846 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1846 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1846 0.11
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / پوند انگلیس در روز جاری

۱۸:۰۲:۵۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1846 18:02:52 - - 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1846 18:02:51 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 17:56:23 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 17:43:30 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 17:28:31 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 17:22:40 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 17:01:00 - - 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1876 17:01:00 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 16:43:35 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 16:35:33 - - 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1876 16:35:33 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 16:22:42 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 16:14:28 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 16:03:08 - - 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1846 16:03:00 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 15:49:29 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 15:43:39 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 15:21:34 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 15:02:41 - - 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1846 15:02:40 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 14:56:26 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 14:43:48 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 14:35:40 - - 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1876 14:35:38 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 14:22:47 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 14:07:34 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 14:02:59 - - 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1846 14:02:59 0.003 1.63% 0.0002 0.11% - - 0.003 -
0.1876 13:42:27 0.003 1.63% 0.0028 1.52% 0.003 1.63% - -
0.1846 13:02:44 - - 0.0002 0.11% - - 0.003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی