زلوتی لهستان / یورو

PLN/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.2187 3.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.2187 3.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.2187 3.01

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات زلوتی لهستان / یورو

در حال حاضر قیمت زلوتی لهستان / یورو چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر زلوتی لهستان / یورو
0.2187 ریال
می باشد

قیمت زلوتی لهستان / یورو روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت زلوتی لهستان / یورو روز گذشته برابر با
0.2187 ریال
بود

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت زلوتی لهستان / یورو در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای زلوتی لهستان / یورو برابر با 0.2123 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2187 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای زلوتی لهستان / یورو به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.2122 ریال

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / یورو در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 0.2187 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال زلوتی لهستان / یورو نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / یورو   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.2187 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال زلوتی لهستان / یورو نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / یورو در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 0.2186 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.04 درصدی یا 0.0001 ریال زلوتی لهستان / یورو نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / یورو در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.2231 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.97 درصدی یا 0.0044 ریال زلوتی لهستان / یورو نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت زلوتی لهستان / یورو نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر زلوتی لهستان / یورو در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 0.2236 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.19 درصدی یا 0.0049 ریال زلوتی لهستان / یورو نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت زلوتی لهستان / یورو تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای زلوتی لهستان / یورو برابر است با 0.2369 ریال که در تاریخ سه شنبه 24 دی 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید زلوتی لهستان / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / یورو چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / یورو تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  1.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در زلوتی لهستان / یورو چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به زلوتی لهستان / یورو، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.19 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 3.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 4.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 52.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در زلوتی لهستان / یورو نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 5.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت زلوتی لهستان / یورو،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات زلوتی لهستان / یورو

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی