زلوتی لهستان / کرون دانمارک

PLN/DKK Ask
نرخ فعلی:: 1.6263 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6263 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6263 -
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / کرون دانمارک در روز جاری

۱۴:۲۱:۴۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.6263 14:21:48 0.0159 0.99% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6104 14:03:53 - - 0.0159 0.99% 0.0046 0.29% 0.0159 0.3896
1.6104 14:03:49 0.0009 0.06% 0.0159 0.99% 0.0046 0.29% 0.0159 0.3896
1.6113 13:43:50 0.015 0.93% 0.015 0.93% 0.0037 0.23% 0.015 0.3887
1.6263 13:35:55 - - - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6263 13:35:54 0.0154 0.96% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6109 13:23:19 0.0154 0.96% 0.0154 0.96% 0.0041 0.25% 0.0154 0.3891
1.6263 13:07:45 0.0149 0.92% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6114 13:03:38 - - 0.0149 0.92% 0.0036 0.22% 0.0149 0.3886
1.6114 13:03:38 0.0149 0.92% 0.0149 0.92% 0.0036 0.22% 0.0149 0.3886
1.6263 12:42:52 0.0141 0.87% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6122 12:37:40 - - 0.0141 0.87% 0.0028 0.17% 0.0141 0.3878
1.6122 12:37:39 0.0141 0.87% 0.0141 0.87% 0.0028 0.17% 0.0141 0.3878
1.6263 12:21:41 0.0126 0.78% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6137 12:04:09 - - 0.0126 0.78% 0.0013 0.08% 0.0126 0.3863
1.6137 12:04:09 0.0126 0.78% 0.0126 0.78% 0.0013 0.08% 0.0126 0.3863
1.6263 11:56:24 0.0121 0.75% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6142 11:43:39 0.0121 0.75% 0.0121 0.75% 0.0008 0.05% 0.0121 0.3858
1.6263 11:28:26 0.0125 0.77% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6138 11:23:17 0.0125 0.77% 0.0125 0.77% 0.0012 0.07% 0.0125 0.3862
1.6263 11:07:52 0.0122 0.76% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6141 11:03:26 - - 0.0122 0.76% 0.0009 0.06% 0.0122 0.3859
1.6141 11:03:26 0.0012 0.07% 0.0122 0.76% 0.0009 0.06% 0.0122 0.3859
1.6153 10:22:54 0.011 0.68% 0.011 0.68% 0.0003 0.02% 0.011 0.3847
1.6263 10:14:31 0.0118 0.73% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6145 10:03:21 - - 0.0118 0.73% 0.0005 0.03% 0.0118 0.3855
1.6145 10:03:18 0.0118 0.73% 0.0118 0.73% 0.0005 0.03% 0.0118 0.3855
1.6263 09:49:28 0.0118 0.73% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
1.6145 09:43:31 0.0118 0.73% 0.0118 0.73% 0.0005 0.03% 0.0118 0.3855
1.6263 09:21:35 0.012 0.74% - - 0.0113 0.70% - 0.3737
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی