زلوتی لهستان / کرون دانمارک

PLN/DKK Ask
نرخ فعلی:: 1.6176 0.11
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.6176 0.11
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.6176 0.11
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۰۱:۵۵

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / کرون دانمارک 0.0076 0.0104 0.0268 0.0154 0.1358 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3824
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3824
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3824
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3824
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.64%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی