زلوتی لهستان / کرون دانمارک

PLN/DKK Ask
نرخ فعلی:: 1.591 2.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.591 2.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.591 2.22

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد زلوتی لهستان / کرون دانمارک

۱۵:۰۴:۲۹
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / کرون دانمارک 0.0023 0.0088 0.0353 0.0690 0.0687 0.1472

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.409
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.409
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.409
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.71%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.409
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.71%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی