زلوتی لهستان / دلار کانادا

PLN/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.3254 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.3254 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.3254 0.09
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۲۲:۴۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3254 07:22:48 0.0001 0.03% 0.0003 0.09% 0.0002 0.06% 0.0045 -
0.3255 07:03:48 - - 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0044 -
0.3255 07:03:48 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0044 -
0.3254 06:43:40 0.0001 0.03% 0.0003 0.09% 0.0002 0.06% 0.0045 -
0.3253 06:22:43 0.0003 0.09% 0.0004 0.12% 0.0003 0.09% 0.0046 -
0.325 06:03:48 - - 0.0007 0.22% 0.0006 0.18% 0.0049 -
0.325 06:03:48 0.0001 0.03% 0.0007 0.22% 0.0006 0.18% 0.0049 -
0.3251 05:22:51 0.0005 0.15% 0.0006 0.18% 0.0005 0.15% 0.0048 -
0.3256 05:03:52 - - 0.0001 0.03% - - 0.0043 -
0.3256 05:03:50 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% - - 0.0043 -
0.3257 04:43:39 0.0002 0.06% - - 0.0001 0.03% 0.0042 -
0.3259 03:43:41 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0003 0.09% 0.004 -
0.326 03:22:57 0.0001 0.03% 0.0003 0.09% 0.0004 0.12% 0.0039 -
0.3259 03:03:51 - - 0.0002 0.06% 0.0003 0.09% 0.004 -
0.3259 03:03:45 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0003 0.09% 0.004 -
0.326 02:23:01 0.0001 0.03% 0.0003 0.09% 0.0004 0.12% 0.0039 -
0.3261 01:43:54 0.0003 0.09% 0.0004 0.12% 0.0005 0.15% 0.0038 -
0.3258 01:23:58 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0041 -
0.3256 01:05:01 - - 0.0001 0.03% - - 0.0043 -
0.3256 01:05:00 - - 0.0001 0.03% - - 0.0043 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی