زلوتی لهستان / دلار کانادا

PLN/CAD Ask
نرخ فعلی:: 0.3112 0.13
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.3112 0.13

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.3112 0.13

واحد پولی : -

کشور : لهستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

زلوتی لهستان / دلار کانادا در روز جاری

۰۷:۰۳:۴۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.3112 07:03:42 - - 0.0004 0.13% 0.0001 0.03% 0.0047 -
0.3112 07:03:38 0.0001 0.03% 0.0004 0.13% 0.0001 0.03% 0.0047 -
0.3113 06:43:36 0.0002 0.06% 0.0005 0.16% 0.0002 0.06% 0.0046 -
0.3111 06:23:14 0.0001 0.03% 0.0003 0.10% - - 0.0048 -
0.311 06:03:44 0.0003 0.10% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0049 -
0.3113 05:43:45 0.0002 0.06% 0.0005 0.16% 0.0002 0.06% 0.0046 -
0.3111 05:23:41 0.0002 0.06% 0.0003 0.10% - - 0.0048 -
0.3109 05:03:32 - - 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.005 -
0.3109 05:03:29 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.005 -
0.311 04:43:56 0.0002 0.06% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0049 -
0.3112 03:44:52 0.0001 0.03% 0.0004 0.13% 0.0001 0.03% 0.0047 -
0.3111 03:04:38 - - 0.0003 0.10% - - 0.0048 -
0.3111 03:04:34 0.0001 0.03% 0.0003 0.10% - - 0.0048 -
0.311 02:04:54 - - 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0049 -
0.311 02:04:51 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0049 -
0.3109 01:23:44 0.0002 0.06% 0.0001 0.03% 0.0002 0.06% 0.005 -
0.3107 01:03:48 - - 0.0001 0.03% 0.0004 0.13% 0.0052 -
0.3107 01:03:48 0.0001 0.03% 0.0001 0.03% 0.0004 0.13% 0.0052 -
0.3108 00:44:11 0.0003 0.10% - - 0.0003 0.10% 0.0051 -
0.3111 00:23:25 - - 0.0003 0.10% - - 0.0048 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی