زلوتی لهستان / دلار باربادوس

PLN/BBD Ask
نرخ فعلی:: 0.538 0.26
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.538 0.26
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.538 0.26
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۷:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.538 22:07:27 0.0001 0.02% 0.0014 0.26% 0.0016 0.30% 0.0014 0.462
0.5379 21:07:27 0.0003 0.06% 0.0013 0.24% 0.0015 0.28% 0.0013 0.4621
0.5376 20:42:28 0.0002 0.04% 0.001 0.19% 0.0012 0.22% 0.001 0.4624
0.5374 20:28:26 0.0003 0.06% 0.0008 0.15% 0.001 0.19% 0.0008 0.4626
0.5377 20:07:26 0.0003 0.06% 0.0011 0.20% 0.0013 0.24% 0.0011 0.4623
0.5374 19:42:29 0.0011 0.20% 0.0008 0.15% 0.001 0.19% 0.0008 0.4626
0.5385 19:28:25 0.0003 0.06% 0.0019 0.35% 0.0021 0.39% 0.0019 0.4615
0.5388 19:07:29 0.0012 0.22% 0.0022 0.41% 0.0024 0.45% 0.0022 0.4612
0.5376 18:42:28 0.0002 0.04% 0.001 0.19% 0.0012 0.22% 0.001 0.4624
0.5378 18:28:24 0.0081 1.53% 0.0012 0.22% 0.0014 0.26% 0.0012 0.4622
0.5297 17:42:28 0.0001 0.02% 0.0069 1.30% 0.0067 1.26% 0.0069 0.4703
0.5296 17:28:25 0.0001 0.02% 0.007 1.32% 0.0068 1.28% 0.007 0.4704
0.5295 17:07:30 0.0001 0.02% 0.0071 1.34% 0.0069 1.30% 0.0071 0.4705
0.5294 16:42:29 0.0078 1.47% 0.0072 1.36% 0.007 1.32% 0.0072 0.4706
0.5372 16:07:25 0.0001 0.02% 0.0006 0.11% 0.0008 0.15% 0.0006 0.4628
0.5373 15:42:27 0.0001 0.02% 0.0007 0.13% 0.0009 0.17% 0.0007 0.4627
0.5372 15:21:28 0.0003 0.06% 0.0006 0.11% 0.0008 0.15% 0.0006 0.4628
0.5369 15:07:26 0.0004 0.07% 0.0003 0.06% 0.0005 0.09% 0.0003 0.4631
0.5373 14:42:27 0.0005 0.09% 0.0007 0.13% 0.0009 0.17% 0.0007 0.4627
0.5368 14:07:25 0.0004 0.07% 0.0002 0.04% 0.0004 0.07% 0.0002 0.4632
0.5372 13:42:28 0.0001 0.02% 0.0006 0.11% 0.0008 0.15% 0.0006 0.4628
0.5371 13:21:27 0.0008 0.15% 0.0005 0.09% 0.0007 0.13% 0.0005 0.4629
0.5379 12:42:26 0.0008 0.15% 0.0013 0.24% 0.0015 0.28% 0.0013 0.4621
0.5371 12:21:27 0.0006 0.11% 0.0005 0.09% 0.0007 0.13% 0.0005 0.4629
0.5365 12:07:29 0.0002 0.04% 0.0001 0.02% 0.0001 0.02% 0.0001 0.4635
0.5363 11:42:25 0.0001 0.02% 0.0003 0.06% 0.0001 0.02% 0.0003 0.4637
0.5362 11:21:29 0.0004 0.07% 0.0004 0.07% 0.0002 0.04% 0.0004 0.4638
0.5358 11:07:26 0.0003 0.06% 0.0008 0.15% 0.0006 0.11% 0.0008 0.4642
0.5361 10:42:25 0.0002 0.04% 0.0005 0.09% 0.0003 0.06% 0.0005 0.4639
0.5363 10:21:26 0.0001 0.02% 0.0003 0.06% 0.0001 0.02% 0.0003 0.4637
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی