زلوتی لهستان / پزوی آرژانتین

PLN/ARS Ask
نرخ فعلی:: 24.4683 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 24.4683 0.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 24.4683 0.32
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۲:۰۷:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
24.4683 22:07:27 0.0029 0.01% 0.0791 0.32% 0.0862 0.35% 0.0791 0.4683
24.4654 21:42:26 0.0046 0.02% 0.0762 0.31% 0.0833 0.34% 0.0762 0.4654
24.4608 21:07:27 0.0116 0.05% 0.0716 0.29% 0.0787 0.32% 0.0716 0.4608
24.4492 20:42:27 0.0077 0.03% 0.06 0.25% 0.0671 0.28% 0.06 0.4492
24.4415 20:28:25 0.0119 0.05% 0.0523 0.21% 0.0594 0.24% 0.0523 0.4415
24.4534 20:07:26 0.0145 0.06% 0.0642 0.26% 0.0713 0.29% 0.0642 0.4534
24.4389 19:42:28 0.051 0.21% 0.0497 0.20% 0.0568 0.23% 0.0497 0.4389
24.4899 19:28:25 0.012 0.05% 0.1007 0.41% 0.1078 0.44% 0.1007 0.4899
24.5019 19:07:29 0.0527 0.22% 0.1127 0.46% 0.1198 0.49% 0.1127 0.5019
24.4492 18:42:28 0.01 0.04% 0.06 0.25% 0.0671 0.28% 0.06 0.4492
24.4592 18:28:24 0.0122 0.05% 0.07 0.29% 0.0771 0.32% 0.07 0.4592
24.447 17:42:28 0.008 0.03% 0.0578 0.24% 0.0649 0.27% 0.0578 0.447
24.439 17:28:25 0.0061 0.02% 0.0498 0.20% 0.0569 0.23% 0.0498 0.439
24.4329 17:07:30 0.0026 0.01% 0.0437 0.18% 0.0508 0.21% 0.0437 0.4329
24.4303 16:42:28 0.0116 0.05% 0.0411 0.17% 0.0482 0.20% 0.0411 0.4303
24.4187 16:07:24 0.0032 0.01% 0.0295 0.12% 0.0366 0.15% 0.0295 0.4187
24.4219 15:42:27 0.0022 0.01% 0.0327 0.13% 0.0398 0.16% 0.0327 0.4219
24.4197 15:21:28 0.0155 0.06% 0.0305 0.13% 0.0376 0.15% 0.0305 0.4197
24.4042 15:07:26 0.0174 0.07% 0.015 0.06% 0.0221 0.09% 0.015 0.4042
24.4216 14:42:27 0.0241 0.10% 0.0324 0.13% 0.0395 0.16% 0.0324 0.4216
24.3975 14:07:24 0.0202 0.08% 0.0083 0.03% 0.0154 0.06% 0.0083 0.3975
24.4177 13:42:28 0.0041 0.02% 0.0285 0.12% 0.0356 0.15% 0.0285 0.4177
24.4136 13:21:27 0.036 0.15% 0.0244 0.10% 0.0315 0.13% 0.0244 0.4136
24.4496 12:42:26 0.0364 0.15% 0.0604 0.25% 0.0675 0.28% 0.0604 0.4496
24.4132 12:21:26 0.0285 0.12% 0.024 0.10% 0.0311 0.13% 0.024 0.4132
24.3847 12:07:29 0.0077 0.03% 0.0045 0.02% 0.0026 0.01% 0.0045 0.3847
24.377 11:42:24 0.0042 0.02% 0.0122 0.05% 0.0051 0.02% 0.0122 0.377
24.3728 11:21:29 0.0205 0.08% 0.0164 0.07% 0.0093 0.04% 0.0164 0.3728
24.3523 11:07:26 0.0154 0.06% 0.0369 0.15% 0.0298 0.12% 0.0369 0.3523
24.3677 10:42:25 0.0102 0.04% 0.0215 0.09% 0.0144 0.06% 0.0215 0.3677
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی