زلوتی لهستان / پزوی آرژانتین

PLN/ARS Ask
نرخ فعلی:: 24.6125 0.19
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 24.6125 0.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 24.6125 0.19
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸:۴۲:۳۱

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
زلوتی لهستان / پزوی آرژانتین 0.0434 0.3705 1.0353 4.4674 8.7739 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6125
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6125
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.6125
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6125
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.01%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی