انس پلاتین

Platinum
نرخ فعلی:: 1,045.5 0
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,045.5 0
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,045.5 0
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس پلاتین - 13.85 37.90 94.10 125.80 224.90

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,064 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,084 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 38.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,138 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 92.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,170 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.91%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی