انس پلاتین

Platinum
نرخ فعلی:: 1,149.1 0.03
انس های جهانی
نرخ فعلی: : 1,149.1 0.03
واحد حجمی : انس
نرخ فعلی: : 1,149.1 0.03
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : انس های جهانی
واحد حجمی : انس
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۴۶:۵۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
انس پلاتین 0.30 26.65 61 133.80 328.70 241.40

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,169 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,186 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,202 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 52.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,172 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.9 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.99%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی