روپیه پاکستان / روبل روسیه

PKR/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.4283 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4283 0.21
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4283 0.21
واحد پولی : -
کشور : پاکستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۲:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.4283 19:22:54 0.0003 0.07% 0.0009 0.21% 0.0011 0.26% 0.0032 -
0.428 18:43:48 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0008 0.19% 0.0035 -
0.4274 18:22:45 0.0002 0.05% - - 0.0002 0.05% 0.0041 -
0.4272 18:03:59 - - 0.0002 0.05% - - 0.0043 -
0.4272 18:03:57 0.0004 0.09% 0.0002 0.05% - - 0.0043 -
0.4276 17:43:51 0.0004 0.09% 0.0002 0.05% 0.0004 0.09% 0.0039 -
0.4272 17:22:38 0.0004 0.09% 0.0002 0.05% - - 0.0043 -
0.4268 17:03:57 - - 0.0006 0.14% 0.0004 0.09% 0.0047 -
0.4268 17:03:56 0.0004 0.09% 0.0006 0.14% 0.0004 0.09% 0.0047 -
0.4264 16:50:48 0.0002 0.05% 0.001 0.23% 0.0008 0.19% 0.0051 -
0.4262 16:23:05 0.0003 0.07% 0.0012 0.28% 0.001 0.23% 0.0053 -
0.4259 16:04:27 - - 0.0015 0.35% 0.0013 0.31% 0.0056 -
0.4259 16:04:25 0.0001 0.02% 0.0015 0.35% 0.0013 0.31% 0.0056 -
0.426 15:43:50 0.0002 0.05% 0.0014 0.33% 0.0012 0.28% 0.0055 -
0.4258 15:23:13 0.0003 0.07% 0.0016 0.38% 0.0014 0.33% 0.0057 -
0.4261 15:09:30 0.0001 0.02% 0.0013 0.31% 0.0011 0.26% 0.0054 -
0.4262 14:43:44 0.0002 0.05% 0.0012 0.28% 0.001 0.23% 0.0053 -
0.4264 14:22:55 0.0001 0.02% 0.001 0.23% 0.0008 0.19% 0.0051 -
0.4265 13:43:41 0.0002 0.05% 0.0009 0.21% 0.0007 0.16% 0.005 -
0.4263 13:23:30 0.0007 0.16% 0.0011 0.26% 0.0009 0.21% 0.0052 -
0.427 13:03:39 - - 0.0004 0.09% 0.0002 0.05% 0.0045 -
0.427 13:03:37 0.0013 0.31% 0.0004 0.09% 0.0002 0.05% 0.0045 -
0.4257 12:22:59 0.0001 0.02% 0.0017 0.40% 0.0015 0.35% 0.0058 -
0.4256 12:05:40 - - 0.0018 0.42% 0.0016 0.38% 0.0059 -
0.4256 12:05:39 0.0002 0.05% 0.0018 0.42% 0.0016 0.38% 0.0059 -
0.4254 11:43:49 0.0011 0.26% 0.002 0.47% 0.0018 0.42% 0.0061 -
0.4265 11:09:17 0.0012 0.28% 0.0009 0.21% 0.0007 0.16% 0.005 -
0.4253 10:43:47 0.0002 0.05% 0.0021 0.49% 0.0019 0.45% 0.0062 -
0.4255 10:22:59 0.0003 0.07% 0.0019 0.45% 0.0017 0.40% 0.006 -
0.4252 10:09:29 0.0022 0.52% 0.0022 0.52% 0.002 0.47% 0.0063 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی