روپیه پاکستان / روبل روسیه

PKR/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.4112 0.54
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4112 0.54
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4112 0.54
واحد پولی : -
کشور : پاکستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه روپیه پاکستان / روبل روسیه

۱۲:۰۴:۲۷
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.4166 0.4128 0.4166 0.4134 0.0014 0.34% 2021/10/18 1400/07/26
0.4148 0.4148 0.4149 0.4148 0.0001 0.02% 2021/10/16 1400/07/24
0.4164 0.4141 0.4169 0.4149 0.0018 0.43% 2021/10/15 1400/07/23
0.4197 0.4191 0.4217 0.4208 0.0013 0.31% 2021/10/13 1400/07/21
0.4202 0.4190 0.4217 0.4195 0.0005 0.12% 2021/10/12 1400/07/20
0.4202 0.4186 0.4202 0.42 0.0007 0.17% 2021/10/11 1400/07/19
0.4206 0.4206 0.4207 0.4207 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.4198 0.4195 0.4220 0.4207 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.4230 0.4196 0.4233 0.4197 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.4268 0.4235 0.4277 0.4240 0.0008 0.19% 2021/10/05 1400/07/13
0.4268 0.4235 0.4277 0.4245 0.0017 0.4% 2021/10/04 1400/07/12
0.4262 0.4262 0.4262 0.4262 0.0001 0.02% 2021/10/02 1400/07/10
0.4255 0.4254 0.4286 0.4263 0.0007 0.16% 2021/10/01 1400/07/9
0.4265 0.4245 0.4265 0.4256 0.001 0.23% 2021/09/30 1400/07/8
0.4273 0.4251 0.4276 0.4266 0.0009 0.21% 2021/09/29 1400/07/7
0.4272 0.4252 0.4287 0.4275 0.0001 0.02% 2021/09/28 1400/07/6
0.4298 0.4292 0.4314 0.4292 0.0007 0.16% 2021/09/24 1400/07/2
0.4318 0.4291 0.4319 0.4299 0.0007 0.16% 2021/09/23 1400/07/1

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی