روپیه پاکستان / روبل روسیه

PKR/RUB Ask
نرخ فعلی:: 0.4338 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4338 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4338 -
واحد پولی : -
کشور : پاکستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.1105 ۲۷ شهریور - - 8.1547 8.1071 0 0.1105 8.157 8.2727
AZN/TRY Ask 5.1087 ۲۷ شهریور - - 5.1151 5.1019 0 0.1087 5.1087 5.1087
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7425 ۲۷ شهریور - - 8.7969 8.7418 0 0.2575 8.7976 9.0266
CNY/DZD Ask 21.302 ۲۷ شهریور - - 21.302 21.136 0 0.302 21.302 21.302
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.3246
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0112
HRK/TRY Ask 135.081 ۲۷ شهریور - - 135.2826 134.962 0 2.081 135.081 135.081
INR/KZT Ask 5.7825 ۲۶ شهریور - - 5.8022 5.7825 0 0.2175 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0573 ۲۶ شهریور - - 0.0573 0.0572 0 - 0.0573 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 1.8741 - 28.6122
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 5.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3628 ۲۷ شهریور - - 1.3628 1.3628 0 0.3628 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2556 ۲۷ شهریور - - 4.2561 4.254 0 0.2556 4.2984 4.3464
RON/HUF Ask 71.4709 ۲۷ شهریور - - 71.4709 71.3974 0 0.4709 71.4709 71.4709
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی