روپیه پاکستان / روپیه نپال

PKR/NPR Ask
نرخ فعلی:: 0.752 0.25
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.752 0.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.752 0.25
واحد پولی : -
کشور : پاکستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۳:۰۹:۴۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.752 13:09:40 - - 0.0019 0.25% 0.0011 0.15% 0.0014 0.248
0.752 13:09:35 0.0005 0.07% 0.0019 0.25% 0.0011 0.15% 0.0014 0.248
0.7515 12:26:21 0.0001 0.01% 0.0014 0.19% 0.0016 0.21% 0.0009 0.2485
0.7516 12:12:42 - - 0.0015 0.20% 0.0015 0.20% 0.001 0.2484
0.7516 12:12:27 0.0005 0.07% 0.0015 0.20% 0.0015 0.20% 0.001 0.2484
0.7511 11:24:50 0.0002 0.03% 0.001 0.13% 0.002 0.27% 0.0005 0.2489
0.7513 11:06:44 - - 0.0012 0.16% 0.0018 0.24% 0.0007 0.2487
0.7513 11:06:41 0.0001 0.01% 0.0012 0.16% 0.0018 0.24% 0.0007 0.2487
0.7512 10:45:52 0.0006 0.08% 0.0011 0.15% 0.0019 0.25% 0.0006 0.2488
0.7506 09:44:59 0.0005 0.07% 0.0005 0.07% 0.0025 0.33% - 0.2494
0.7501 04:44:01 0.003 0.40% - - 0.003 0.40% 0.0005 0.2499
0.7531 01:44:53 - - 0.003 0.40% - - 0.0025 0.2469
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی