روپیه پاکستان / روپیه نپال

PKR/NPR Ask
نرخ فعلی:: 0.6806 0.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6806 0.1

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6806 0.1

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

روپیه پاکستان / روپیه نپال در روز جاری

۱۳:۴۴:۳۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.6806 13:44:38 0.0002 0.03% 0.0007 0.10% 0.0013 0.19% 0.0024 0.3194
0.6808 13:23:59 0.0001 0.01% 0.0009 0.13% 0.0011 0.16% 0.0022 0.3192
0.6807 13:04:55 - - 0.0008 0.12% 0.0012 0.18% 0.0023 0.3193
0.6807 13:04:45 0.0001 0.01% 0.0008 0.12% 0.0012 0.18% 0.0023 0.3193
0.6806 12:23:43 0.0003 0.04% 0.0007 0.10% 0.0013 0.19% 0.0024 0.3194
0.6803 12:05:06 - - 0.0004 0.06% 0.0016 0.24% 0.0027 0.3197
0.6803 12:05:04 0.0003 0.04% 0.0004 0.06% 0.0016 0.24% 0.0027 0.3197
0.6806 11:44:25 0.0004 0.06% 0.0007 0.10% 0.0013 0.19% 0.0024 0.3194
0.6802 11:23:52 0.0001 0.01% 0.0003 0.04% 0.0017 0.25% 0.0028 0.3198
0.6803 11:03:58 - - 0.0004 0.06% 0.0016 0.24% 0.0027 0.3197
0.6803 11:03:54 0.0001 0.01% 0.0004 0.06% 0.0016 0.24% 0.0027 0.3197
0.6802 10:43:59 0.0002 0.03% 0.0003 0.04% 0.0017 0.25% 0.0028 0.3198
0.6804 10:23:36 0.0001 0.01% 0.0005 0.07% 0.0015 0.22% 0.0026 0.3196
0.6805 10:04:20 - - 0.0006 0.09% 0.0014 0.21% 0.0025 0.3195
0.6805 10:04:18 0.0002 0.03% 0.0006 0.09% 0.0014 0.21% 0.0025 0.3195
0.6803 09:43:46 0.0001 0.01% 0.0004 0.06% 0.0016 0.24% 0.0027 0.3197
0.6802 09:04:04 - - 0.0003 0.04% 0.0017 0.25% 0.0028 0.3198
0.6802 09:04:00 0.0003 0.04% 0.0003 0.04% 0.0017 0.25% 0.0028 0.3198
0.6805 08:44:21 0.0014 0.21% 0.0006 0.09% 0.0014 0.21% 0.0025 0.3195
0.6819 08:23:30 - - 0.002 0.29% - - 0.0011 0.3181
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی