روپیه پاکستان / روپیه نپال

PKR/NPR Ask
نرخ فعلی:: 0.683 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.683 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.683 -

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد روپیه پاکستان / روپیه نپال

۱۶ آذر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روپیه پاکستان / روپیه نپال - 0.0004 0.0125 0.0659 0.0505 0.2414

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.317
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 46.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.317
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.317
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.317
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 46.41%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی