روپیه پاکستان / روپیه نپال

PKR/NPR Ask
نرخ فعلی:: 0.6831 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6831 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6831 -

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه پاکستان / روپیه نپال

در حال حاضر قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه پاکستان / روپیه نپال
0.6831 ریال
می باشد

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال روز گذشته برابر با
0.6831 ریال
بود

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه پاکستان / روپیه نپال برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه پاکستان / روپیه نپال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.6869 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه پاکستان / روپیه نپال به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.6789 ریال

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / روپیه نپال در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.6792 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.57 درصدی یا 0.0039 ریال روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / روپیه نپال   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.7014 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.6  درصدی یا 0.0183 ریال روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / روپیه نپال در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.699 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.27 درصدی یا 0.0159 ریال روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / روپیه نپال در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.752 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 9.16 درصدی یا 0.0689 ریال روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / روپیه نپال در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.737 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.31 درصدی یا 0.0539 ریال روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه پاکستان / روپیه نپال برابر است با 0.9609 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.337838 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه پاکستان / روپیه نپال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.6 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / روپیه نپال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.27 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / روپیه نپال تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  9.16 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / روپیه نپال، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.31 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال، 2.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال، 2.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال،  2.6 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 35.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / روپیه نپال نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / روپیه نپال،  2.6 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه پاکستان / روپیه نپال

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی