روپیه پاکستان / وون کره جنوبی

PKR/KRW Ask
نرخ فعلی:: 6.77 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 6.77 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 6.77 -

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روپیه پاکستان / وون کره جنوبی

در حال حاضر قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روپیه پاکستان / وون کره جنوبی 6.77 ریال می باشد

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی روز گذشته برابر با 6.77 ریال بود

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روپیه پاکستان / وون کره جنوبی برابر با 6.78 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه پاکستان / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.79 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روپیه پاکستان / وون کره جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

6.77 ریال

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 30 دی 1400  با رقم 6.76 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.14 درصدی یا 0.01 ریال روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 6 دی 1400  با رقم 6.65 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.8  درصدی یا 0.12 ریال روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 6.77 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 5 مرداد 1400  با رقم 7.17 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.57 درصدی یا 0.4 ریال روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روپیه پاکستان / وون کره جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 8 بهمن 1399  با رقم 6.9 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.88 درصدی یا 0.13 ریال روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روپیه پاکستان / وون کره جنوبی برابر است با 9.38 ریال که در تاریخ چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.294551 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روپیه پاکستان / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 6 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.8 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 5 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / وون کره جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.57 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 8 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به روپیه پاکستان / وون کره جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.88 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.44  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی، 1.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی، 1.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.38 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روپیه پاکستان / وون کره جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روپیه پاکستان / وون کره جنوبی،  1.8 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روپیه پاکستان / وون کره جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین