روپیه پاکستان / کرونا ایسلند

PKR/ISK Ask
نرخ فعلی:: 0.7545 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.7545 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7545 0.07
واحد پولی : -
کشور : پاکستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۴۳:۳۶

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.7545 19:43:36 0.0001 0.01% 0.0005 0.07% 0.0004 0.05% 0.0143 0.2455
0.7544 19:03:58 - - 0.0006 0.08% 0.0005 0.07% 0.0144 0.2456
0.7544 19:03:56 0.0003 0.04% 0.0006 0.08% 0.0005 0.07% 0.0144 0.2456
0.7547 18:43:46 0.0007 0.09% 0.0003 0.04% 0.0002 0.03% 0.0141 0.2453
0.754 18:22:42 0.0004 0.05% 0.001 0.13% 0.0009 0.12% 0.0148 0.246
0.7536 18:03:51 - - 0.0014 0.19% 0.0013 0.17% 0.0152 0.2464
0.7536 18:03:47 0.001 0.13% 0.0014 0.19% 0.0013 0.17% 0.0152 0.2464
0.7546 17:43:47 0.0006 0.08% 0.0004 0.05% 0.0003 0.04% 0.0142 0.2454
0.754 17:22:34 0.0006 0.08% 0.001 0.13% 0.0009 0.12% 0.0148 0.246
0.7534 16:50:46 0.0007 0.09% 0.0016 0.21% 0.0015 0.20% 0.0154 0.2466
0.7527 16:22:59 0.0003 0.04% 0.0023 0.31% 0.0022 0.29% 0.0161 0.2473
0.753 16:04:09 - - 0.002 0.27% 0.0019 0.25% 0.0158 0.247
0.753 16:04:07 0.0001 0.01% 0.002 0.27% 0.0019 0.25% 0.0158 0.247
0.7529 15:43:47 0.0007 0.09% 0.0021 0.28% 0.002 0.27% 0.0159 0.2471
0.7522 15:23:00 0.0006 0.08% 0.0028 0.37% 0.0027 0.36% 0.0166 0.2478
0.7528 15:09:09 0.0031 0.41% 0.0022 0.29% 0.0021 0.28% 0.016 0.2472
0.7559 14:43:42 0.002 0.26% 0.0009 0.12% 0.001 0.13% 0.0129 0.2441
0.7579 14:22:52 0.0038 0.50% 0.0029 0.38% 0.003 0.40% 0.0109 0.2421
0.7541 13:43:39 0.0008 0.11% 0.0009 0.12% 0.0008 0.11% 0.0147 0.2459
0.7533 13:23:21 0.0016 0.21% 0.0017 0.23% 0.0016 0.21% 0.0155 0.2467
0.7549 13:03:34 - - 0.0001 0.01% - - 0.0139 0.2451
0.7549 13:03:32 0.0019 0.25% 0.0001 0.01% - - 0.0139 0.2451
0.753 12:22:57 0.0002 0.03% 0.002 0.27% 0.0019 0.25% 0.0158 0.247
0.7532 12:05:09 - - 0.0018 0.24% 0.0017 0.23% 0.0156 0.2468
0.7532 12:05:09 0.0006 0.08% 0.0018 0.24% 0.0017 0.23% 0.0156 0.2468
0.7526 11:43:46 0.0006 0.08% 0.0024 0.32% 0.0023 0.31% 0.0162 0.2474
0.7532 11:09:17 0.0001 0.01% 0.0018 0.24% 0.0017 0.23% 0.0156 0.2468
0.7533 10:43:43 0.0005 0.07% 0.0017 0.23% 0.0016 0.21% 0.0155 0.2467
0.7528 10:22:57 0.0001 0.01% 0.0022 0.29% 0.0021 0.28% 0.016 0.2472
0.7529 10:09:22 0.0031 0.41% 0.0021 0.28% 0.002 0.27% 0.0159 0.2471
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی