روپیه پاکستان / کرون چک

PKR/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.1276 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1276 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1276 0.24

واحد پولی : -

کشور : پاکستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

روپیه پاکستان / کرون چک در روز جاری

۰۷:۰۳:۴۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1276 07:03:45 - - 0.0003 0.24% 0.0004 0.31% 0.0003 -
0.1276 07:03:41 0.0001 0.08% 0.0003 0.24% 0.0004 0.31% 0.0003 -
0.1275 06:43:38 0.0001 0.08% 0.0004 0.31% 0.0005 0.39% 0.0004 -
0.1276 06:23:16 0.0001 0.08% 0.0003 0.24% 0.0004 0.31% 0.0003 -
0.1277 06:03:47 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% 0.0003 0.23% 0.0002 -
0.1278 05:43:46 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% 0.0001 -
0.1277 05:03:37 - - 0.0002 0.16% 0.0003 0.23% 0.0002 -
0.1277 05:03:32 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% 0.0003 0.23% 0.0002 -
0.1278 03:04:42 - - 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% 0.0001 -
0.1278 03:04:36 0.0001 0.08% 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% 0.0001 -
0.1279 02:04:57 - - - - 0.0001 0.08% - -
0.1279 02:04:55 0.0001 0.08% - - 0.0001 0.08% - -
0.128 01:44:31 0.0002 0.16% 0.0001 0.08% - - 0.0001 -
0.1278 00:44:15 0.0002 0.16% 0.0001 0.08% 0.0002 0.16% 0.0001 -
0.128 00:23:27 - - 0.0001 0.08% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی