روپیه پاکستان / کرون چک

PKR/CZK Ask
نرخ فعلی:: 0.1372 0.51
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.1372 0.51
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.1372 0.51
واحد پولی : -
کشور : پاکستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۰۹:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.1372 19:09:58 0.0002 0.15% 0.0007 0.51% 0.0007 0.51% 0.0008 -
0.137 18:29:58 0.0002 0.15% 0.0005 0.37% 0.0005 0.37% 0.0006 -
0.1368 18:04:52 - - 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0004 -
0.1368 18:04:51 0.0002 0.15% 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0004 -
0.1366 17:29:57 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0002 -
0.1367 17:05:57 - - 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0003 -
0.1367 17:05:53 0.0005 0.37% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0003 -
0.1362 16:43:44 0.0001 0.07% 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0002 -
0.1363 16:23:40 0.0001 0.07% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0001 -
0.1362 15:44:12 0.0001 0.07% 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0002 -
0.1361 15:22:58 0.0001 0.07% 0.0004 0.29% 0.0004 0.29% 0.0003 -
0.136 15:04:01 - - 0.0005 0.37% 0.0005 0.37% 0.0004 -
0.136 15:04:01 0.0002 0.15% 0.0005 0.37% 0.0005 0.37% 0.0004 -
0.1362 14:43:46 0.0002 0.15% 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0002 -
0.136 14:04:59 - - 0.0005 0.37% 0.0005 0.37% 0.0004 -
0.136 14:04:59 0.0002 0.15% 0.0005 0.37% 0.0005 0.37% 0.0004 -
0.1362 13:23:01 0.0001 0.07% 0.0003 0.22% 0.0003 0.22% 0.0002 -
0.1361 13:04:14 - - 0.0004 0.29% 0.0004 0.29% 0.0003 -
0.1361 13:04:13 0.0003 0.22% 0.0004 0.29% 0.0004 0.29% 0.0003 -
0.1364 12:23:52 0.0002 0.15% 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% - -
0.1366 12:06:06 - - 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0002 -
0.1366 12:06:03 0.0002 0.15% 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0002 -
0.1364 11:43:50 0.0003 0.22% 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% - -
0.1367 11:23:22 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0003 -
0.1365 11:04:01 - - - - - - 0.0001 -
0.1365 11:04:01 0.0002 0.15% - - - - 0.0001 -
0.1367 10:23:03 0.0001 0.07% 0.0002 0.15% 0.0002 0.15% 0.0003 -
0.1366 10:04:36 - - 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0002 -
0.1366 10:04:31 0.0002 0.15% 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0002 -
0.1364 09:43:55 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% 0.0001 0.07% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی