شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

PKO Akcji Malych i Srednich Spólek

PKO Akcji Malych i Srednich Spólek
نرخ فعلی:: 229.03 0
صندوق های سرمایه گذاری لهستان
نرخ فعلی: : 229.03 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 229.03 0
واحد پولی : -
کشور : لهستان
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری لهستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۳۰ خرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek - - - 41.01 6.69 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 206
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.03
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.18%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی