PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp

PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp
نرخ فعلی:: 10.38 0
صندوق های معاملاتی چین
نرخ فعلی: : 10.38 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 10.38 0
واحد پولی : -
کشور : شیلی
شاخه : صندوق های معاملاتی چین
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
PingAn-UOB China Bond M-H Sprd Enh Etp - 0.0100 0.0200 94.27 95.32 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.8%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.62
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 275.72%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی