پزو فیلیپین / راند آفریقای جنوبی

PHP/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 0.2935 0.27
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2935 0.27
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2935 0.27
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۲۲:۴۰

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2935 02:22:40 0.0001 0.03% 0.0008 0.27% 0.0008 0.27% 0.0021 -
0.2936 02:03:06 - - 0.0009 0.31% 0.0009 0.31% 0.002 -
0.2936 02:03:06 0.0002 0.07% 0.0009 0.31% 0.0009 0.31% 0.002 -
0.2934 01:44:35 0.0001 0.03% 0.0007 0.24% 0.0007 0.24% 0.0022 -
0.2935 00:43:59 0.0002 0.07% 0.0008 0.27% 0.0008 0.27% 0.0021 -
0.2937 00:23:31 0.0001 0.03% 0.001 0.34% 0.001 0.34% 0.0019 -
0.2938 00:04:57 - - 0.0011 0.38% 0.0011 0.38% 0.0018 -
0.2938 00:04:57 0.0001 0.03% 0.0011 0.38% 0.0011 0.38% 0.0018 -
0.2939 23:44:05 0.0006 0.20% 0.0012 0.41% 0.0012 0.41% 0.0017 -
0.2933 23:23:01 0.0003 0.10% 0.0006 0.20% 0.0006 0.20% 0.0023 -
0.293 23:03:54 - - 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0026 -
0.293 23:03:53 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0026 -
0.2932 22:03:52 - - 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0024 -
0.2932 22:03:51 0.0002 0.07% 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0024 -
0.293 21:44:29 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0026 -
0.2927 21:22:46 0.0003 0.10% - - - - 0.0029 -
0.293 20:43:34 0.0002 0.07% 0.0003 0.10% 0.0003 0.10% 0.0026 -
0.2932 20:22:56 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0005 0.17% 0.0024 -
0.2927 20:04:56 - - - - - - 0.0029 -
0.2927 20:04:54 0.0006 0.20% - - - - 0.0029 -
0.2933 19:43:41 0.0008 0.27% 0.0006 0.20% 0.0006 0.20% 0.0023 -
0.2925 19:03:35 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0031 -
0.2925 19:03:35 0.0007 0.24% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0031 -
0.2918 18:43:38 0.0002 0.07% 0.0009 0.31% 0.0009 0.31% 0.0038 -
0.2916 18:08:48 0.0001 0.03% 0.0011 0.38% 0.0011 0.38% 0.004 -
0.2915 17:43:40 0.0003 0.10% 0.0012 0.41% 0.0012 0.41% 0.0041 -
0.2912 17:22:51 0.0005 0.17% 0.0015 0.52% 0.0015 0.52% 0.0044 -
0.2917 17:03:57 - - 0.001 0.34% 0.001 0.34% 0.0039 -
0.2917 17:03:54 0.0001 0.03% 0.001 0.34% 0.001 0.34% 0.0039 -
0.2918 16:43:40 0.0003 0.10% 0.0009 0.31% 0.0009 0.31% 0.0038 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی