پزو فیلیپین / فرانک آفریقا

PHP/XAF Ask
نرخ فعلی:: 11.844 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 11.844 0.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 11.844 0.24

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو فیلیپین / فرانک آفریقا

نمودار کندل‌استیک پزو فیلیپین / فرانک آفریقا در روز جاری

نمودار نوسانات پزو فیلیپین / فرانک آفریقا در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو فیلیپین / فرانک آفریقا در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو فیلیپین / فرانک آفریقا

اندیکاتورهای پزو فیلیپین / فرانک آفریقا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی