پزو فیلیپین / دلار

PHP/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.0198 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0198 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0198 -

واحد پولی : -

کشور : فیلیپین

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پزو فیلیپین / دلار

در حال حاضر قیمت پزو فیلیپین / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پزو فیلیپین / دلار
0.0198 ریال
می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پزو فیلیپین / دلار روز گذشته برابر با
0.0198 ریال
بود

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پزو فیلیپین / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پزو فیلیپین / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0199 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پزو فیلیپین / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0198 ریال

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 0.0199 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.5 درصدی یا 0.0001 ریال پزو فیلیپین / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.0199 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.5  درصدی یا 0.0001 ریال پزو فیلیپین / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 0.02 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1. درصدی یا 0.0002 ریال پزو فیلیپین / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 خرداد 1400  با رقم 0.021 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.71 درصدی یا 0.0012 ریال پزو فیلیپین / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پزو فیلیپین / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پزو فیلیپین / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 17 آذر 1399  با رقم 0.0208 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.8 درصدی یا 0.001 ریال پزو فیلیپین / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پزو فیلیپین / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پزو فیلیپین / دلار برابر است با 0.021 ریال که در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پزو فیلیپین / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.5 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1. درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.71 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پزو فیلیپین / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 17 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پزو فیلیپین / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.8 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 5.04  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار، 0.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار، 0.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.79 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار،  0.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 14.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار،  0.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 8.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار،  0.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 21. درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار،  0.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پزو فیلیپین / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 17.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پزو فیلیپین / دلار،  0.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پزو فیلیپین / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی