پزو فیلیپین / بات تایلند

PHP/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.6534 0.31
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6534 0.31
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6534 0.31
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پزو فیلیپین / بات تایلند

۲۰:۰۴:۲۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پزو فیلیپین / بات تایلند 0.0020 0.0043 0.0062 0.0021 0.0058 0.0411

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3466

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3466

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 53.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3466

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3466

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.05%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی