پزو فیلیپین / بات تایلند

PHP/THB Ask
نرخ فعلی:: 0.6527 0.41
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6527 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6527 0.41
واحد پولی : -
کشور : فیلیپین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه پزو فیلیپین / بات تایلند

نمودار کندل‌استیک پزو فیلیپین / بات تایلند در روز جاری

نمودار نوسانات پزو فیلیپین / بات تایلند در روز جاری

مقایسه روند قیمت پزو فیلیپین / بات تایلند در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه پزو فیلیپین / بات تایلند

اندیکاتورهای پزو فیلیپین / بات تایلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی